Prázdninový pozdrav - eTwinning

Prázdninový pozdrav - eTwinning

27.8.2013 | Mgr. Jitka Tichá

Milí studenti, zdravím vás v posledním týdnu prázdnin. Zatímco vy ještě relaxujete, my učitelé již připravujeme vše pro nadcházející školní rok. Moje přípravy začaly ještě dříve, protože jsem se v minulém týdnu zúčastnila dalšího semináře k aktivitě eTwinning, která od září startuje na naší škole. Seminář se konal v Táboře a účastnilo se ho cca 60 učitelů z celé ČR.

ETwinning je mezinárodní partnerství škol, které probíhá v první fázi počítačovou formou a ve druhé fázi se na něm dá postavit výměnný program. Práce studentů spočívá ve vytváření online projektu ve spolupráci se zahraničními partnery. Další informace naleznete na http://www.etwinning.cz/

Od září 2013 se podařilo zajistit spolupráci s francouzskou střední školou z Versailles (http://www.lpstvincent.org/). Jejich studenti budou pracovat s našimi studenty 2.A na společném projektu na téma Czech - French Couple.

Příklad výstupů z eTwinningového projektu naleznete na stránkách letního semináře eTwinningu (vlastní práce učitelů): http://letni-dilna-etwinning-2013.webnode.cz/vystupy-ld/ltu-cze/

Na spolupráci se velmi těšíme a věříme, že všechny bude bavit.
Mgr. Jitka Tichá