Zhodnocení praxe našeho studenta

Zhodnocení praxe našeho studenta

30.10.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Minulý týden se vrátili z čtrnáctidenní odborné praxe studenti 4. ročníku. Každou z firem, ve které byli jednotliví studenti na stáži, jsme požádali o zhodnocení praxe. Hodnocení byla vesměs velice kladná a bylo z nich zřejmé, že se studenti zapoili do pracovního procesu tak, aby byli firmě přínosem a současně si prakticky vyzkoušeli alespoň něco z toho, co se ve škole naučili.
Nejvíce nás potěšilo hodnocení Zdeňka Záleského, který vykonával praxi v Praze ve firmě VFS Financil Servicec Czech Republic, s.r.o.

Zhodnocení praxe Zdeňka Záleského:

Přístup žáka k práci byl výborný. Úkoly plnil dříve, než je dostal. Při plnění úkolů, jež dostával, se kvalita předháněla s kvantitou. Řekněme na rovinu, že úkoly byly nadměrně složité a vyžadovaly komplexní řešení, které musel pan Záleský zvládat individuálně. Jeho zápal pro práci a stále dobrá nálada zvedly výkon v celém kolektivu.
Panu Záleskému byla ke konci praxe nabídnuta dohoda o provedení práce, kterou zásadně odmítl podepsat. Jako důvody uvedl, že by bylo proti jeho morálním zásadám dostat za práci, kterou pro nás vykonával zadarmo, zaplaceno. Dalším důvodem bylo, že již musí nastoupit docházku ve vašem ústavu, která ho naplňuje více, jak práce u nás.
Jeho vystupování bylo na úrovni profesionality, která perfektně zapadla do jinak vysokoškolského kolektivu. Jednal vždy maximálně profesionálně a asertivně.
Dovoluji si zdůraznit, že znalost cizích jazyků (zejména AJ a NJ) pana Záleského byla naší společnosti prospěšná. Dále bych chtěl podotknout zejména skvělou přípravu z vašeho ústavu v těchto oblastech:
Firemní korespondence
Písemná elekronická kominikace
Základy obchodní němčiny
Pokud byste tohoto studenta chtěli poslat na praxi v budoucích letech, rádi se jej opět ujmeme.
Pokud Vám naše hodnocení přijde příliš barvité, rádi Vám vypíšeme nové. Věřte prosím, že bude stejně pozitivní a lichotivé.
Přijměte prosím náš velký dík za tak skvělého studenta, za jeho výkon a odbornou připravenost!

Za VFS Financial Services Czech Republic, s.r.o.
Michal Zikán

Zdeňkovi moc děkujeme za vzornou reprezantaci školy.