Přání ke Dni učitelů

Přání ke Dni učitelů

28.3.2022 | Ing. Ivana Zemanová

Vážené kolegyně a kolegové, rok se s rokem sešel a my si připomínáme 430. výročí narození Učitele národů Jana Amose Komenského. ...

Dvě předcházející výročí se nesla v duchu překonávání epidemiologické krize a přáním nás všech bylo, moci se zase svobodně nadechnout. Namísto poklidného jara však přišla šokující událost nemající na našem kontinentu obdoby – válka přinášející zlo, nepřátelství a destrukci mezilidských vztahů.
 
Každá krize nás omezuje, zároveň však vytváří příležitost přehodnotit mnohé aspekty našich životů. Věřme, že toto náročné období brzy pomine a že se nejenom jako jednotlivci, ale i jako společnost a lidstvo poučíme a bude nám umožněno tvořit lepší budoucnost pro nás a naše děti.
 
Přeji Vám všem především pevné zdraví, dostatek síly, odvahy, trpělivosti a optimismu. Ten dnešní svátek prožijte s úsměvem a pravou nadějí, že jednou bude opravdu líp.
 
S úctou
Ivana Zemanová