Pozvánky na přijímací zkoušky

Pozvánky na přijímací zkoušky

20.3.2018 | Ing. Ivana Zemanová

Vážení uchazeči o studium,
Dnes jsme Vám odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám na naši školu.
Přijímací zkoušky jsou vždy zlomem, který vám může změnit život. Je tedy jasné, že spolu s nimi přichází i strach z toho, jestli obstojíte. Každá obava je ale k něčemu dobrá. Kdybychom se nebáli, nebudeme se připravovat a nic se nenaučíme. Nebojte se tedy svého strachu – je to váš pomocník.
Přeji Vám při přijímacích zkouškách hodně štěstí, přiměřeně trémy a pevné nervy. :)
Ing. Ivana Zemanová