Poznávací zájezd - Velká Británie

Poznávací zájezd - Velká Británie

30.10.2012 | Mgr. Jitka Tichá

Zájezd do Velké Británie
Ve dnech 22.- 27. 10. 2012 jsme podnikli zájezd do Velké Británie.
Pro studenty byl sestaven bohatý program, v rámci kterého poznali všechny nejvýznamnější londýnské pamětihodnosti, dozvěděli se mnoho zajímavých a užitečných informací o Londýně a Británii, zkusili si konverzaci s rodilými mluvčími – především při svém pobytu v anglických rodinách a užili si i volný čas podle svého zájmu v centru velkoměsta.
Na dlouhou cestu autobusem jsme vyrazili v pondělí v dopoledních hodinách, cestovali jsme přes Německo a Francii až do přístavu Calais, kde jsme se nalodili na trajekt směřující do anglického Doveru. Zážitek z plavby nepřekazily ani mohutné vlny, které jsme si prožili později při zpáteční cestě.
Během tří dní strávených v Londýně jsme viděli všechny důležité stavby a památky, jako např. Trafalgar Square, Buckinghamský palác, sídlo Královny, Westminsterské opatství a budovy parlamentu, ulice Oxford Street, Downing Street, katedrálu Sv. Pavla, pevnost Tower i Tower Bridge a mnohé další. V mnoha ohledech jsme měli velké štěstí – podařilo se nám dostat se na zasedání britského parlamentu – a to Sněmovny Reprezentantů, tzv. House of Commons, viděli jsme Tower Bridge ve chvíli, kdy se otvírala jeho spodní část, aby mohla pod tímto mostem projet nákladní loď, viděli jsme střídání jezdecké stráže u Whitehallu a mnohé další. Počasí nám také docela přálo, jen kvůli pověstné londýnské mlze se nám nepodařilo uskutečnit projížďku na obřím kole London Eye.
Kromě Londýna jsme také podnikli jeden celodenní výlet do okolí, a to na návštěvu královského zámku Windsor, který je oblíbeným sídlem královny Alžběty II. a její rodiny. Školní prostředí jsme si připomněli při prohlídce prestižní střední školy Eton College, na které, mimo jiné, studovali i princ William a Harry.
Studenti se v prostředí všudy přítomných patrových autobusů (tzv. Double-deckerů), červených poštovních schránek, klasických telefonních budek, tradičních černých taxíků, výletních clipperů a dalších typických symbolů Londýna cítili velmi brzy jako doma a myslím, že si výpravu opravdu užili.
Další zájezd předběžně plánujeme opět na podzim příštího roku a věříme, že zájem bude velký, protože návštěva Londýna skutečně stojí za to a neustále je v tomto velkoměstě co objevovat, aneb jak pravila paní průvodkyně – kdo je unaven Londýnem, je unaven životem!
Mgr. Jitka Tichá