Posunutí termínu stáží v Itálii

Posunutí termínu stáží v Itálii

28.2.2020 | Ing. Ivana Zemanová

Za týden mělo 11 studentů odjet do Milána na stáž. Vzhledem k rozšíření koronaviru v této oblasti jsme byli nuceni posunout termín:
20.9 - 3.10. 2020 (krátkodobá mobilita)
20.9 -18.12.2020 (dlouhodobá mobilita).
Věříme, že do této doby se situace v zemi uklidní.