Ohlédnutí za filmem

Ohlédnutí za filmem

9.11.2009 | Mgr. Hana Honzíková

Poděkování

     Po zhlédnutí dokumentu "Nicholas Winton - Síla lidskosti" jsme si uvědomili, jak velký čin tento člověk před válkou vykonal. Jeho příběh oslovil a zaujal všechny přítomné v sále. Rozhodli jsme se nebýt lhostejní a určitým způsobem panu Wintonovi za 669 zachráněných životů poděkovat. Podpořili jsme svými podpisy petici za udělení Nobelovy ceny míru této výjimečné osobnosti. Za 160 nashromážděných podpisů bych ráda poděkovala studentům a profesorskému sboru. Dále bych chtěla poděkovat Michalu Hejlovi za výpomoc při prezentaci, která měla za účel připravit studenty na dokument.

 

                                                                                                        Tereza Blažková, studentka 2.B