Oznamuje smutnou zprávu ...

Oznamuje smutnou zprávu ...

11.5.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí naší milé a laskavé kolegyně paní Věry Vostřelové.

Pro nás, kolegy, i pro studenty byla paní Vostřelová vzácným typem člověka, který bez zaváhání poskytoval nezištně a ochotně radu či pomoc nejen v odborných věcech, ale i v problémech všedních dní .

Odešel člověk, který nám všem bude velmi chybět. Člověk, kterého zdobila laskavost, vřelost a lidskost.

S touto ztrátou se budeme velmi těžko vyrovnávat.

Ing. Ivana Zemanová