Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

24.2.2017 | Ing. Ivana Zemanová

Dne 22. 2. se dva naši studenti, Vojtěch Přívratský a Alexandr Hartman, zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se konala na jevíčském gymnáziu a byla velmi pečlivě připravená. Do okresního kola postoupili vždy dva nejlepší studenti školních kol soutěže, do níž se v rámci svitavského okresu zapojilo 8 škol. V soutěži se tedy představilo celkem 16 studentů z 1. – 3. ročníku...

V úvodní části soutěže studenti museli zvládnout velmi obtížná poslechová cvičení v úrovni CAE. Písemný test dále doplňovaly dvě gramatické úlohy – Use of English a opravování gramatických chyb. Poté studenti pokračovali v ústním kole, v němž se hodnotila bohatost slovní zásoby, gramatická správnost projevu, schopnost interakce, výslovnost a schopnost vyjádřit myšlenky. Nejprve měli za úkol popsat daný obrázek a pak zodpovědět několik otázek, které jim zkoušející položil. V závěru měli ve dvojicích prodiskutovat zadaný úkol a společně dojít k řešení. Výkony hodnotila čtyřčlenná porota složená z učitelů, kteří své studenty z domovských škol doprovodili.

Výsledky byly velmi vyrovnané a o vítězi rozhodl jediný bod. I přesto, že do krajského kola naši hoši nepostoupili, podali velmi pěkné výkony a za to jim patří naše poděkování.. Konkurence byla opravdu velká a úroveň jazyka všech soutěžících vysoká.

Mgr. Jana Tmejová