Odborné praxe

Odborné praxe

21.4.2018 | Ing. Ivana Zemanová

V období od 9.4. do 20.4. byla naše škola prázdnější než jindy. V tomto čase byli studenti 3. ročníku na odborných praxích ve firmách a ve stejném období byla skupina deseti studentek na zahraniční stáži ve Vídni v rámci programu Erasmus+. ...

Náplní práce studentů na praxích bývá běžná administrativa, práce s účetními doklady, personální agenda, propagace firmy, případně další činnosti podle potřeb zaměstnavatele. Během kontroly praxí nebyly zaznamenány žádné problémy či nedostatky, všichni zaměstnavatelé byli s našimi studenty spokojeni.

Tímto děkujeme firmám za ochotu a trpělivost, kterou našim studentům věnují.

Ing. Ivana Zemanová