Odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

3.10.2014 | Ing. Ivana Zemanová

V pondělí nastoupí studenti 4. ročníku na souvislou čtrnáctidenní praxi. Realizací této odborné praxe si vyzkouší práci v různých firmách na základě vlastního výběru. Cílem odborné praxe je umožnit studentům, aby si ověřili vědomosti získané studiem na škole při praktických činnostech v konkrétních situacích organizací a doplnili tyto vědomosti praktickými poznatky.
Věříme, že se studenti zapojí do pracovního procesu tak, aby byli firmě přínosem a současně si prakticky vyzkouší alespoň něco z toho, co se ve škole učí.