Zkušenosti ze semináře obchodní němčiny

Zkušenosti ze semináře obchodní němčiny

9.4.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Velký nadstandard pro studenty TC...

...představuje odborně zaměřená výuka cizích jazyků.

Angličtina je samozřejmostí na všech školách, ovšem němčina nikoliv – ať už obecná, vyučovaná jako druhý cizí jazyk, nebo dokonce odborně zaměřená.
To je poznatek, který jsem si přivezla ze semináře obchodní němčiny v HK.

Trading Centre nabízí stejnou hodinovou dotaci u obou cizích jazyků, v čemž jsme mezi školami unikátem.

V čem spočívá hlavní výhoda?
Platí, že největším obchodním partnerem ČR jsou německy mluvící země. Firmy proto požadují vedle angličtiny také kvalitní znalost němčiny.
Napsat do svého CV „znalost německého jazyka na dobré úrovni“ dovede každý. Firmy si tento údaj ověřují. Zatelefonují uchazeči o zaměstnání v němčině. Pak se prokáže, zda člověk uvádí do životopisu pravdivé údaje...

Věřím, že hodiny obchodní němčiny a angličtiny jsou dobrým odrazovým můstkem, aby studenti dokázali při takovém testu obstát.

Mgr. Marie Janoušková
učitelka německého jazyka