Nejste/nejsme v tom sami!

Nejste/nejsme v tom sami!

6.2.2024 | Ing. Ivana Zemanová

Dne 5.2. absolvovala třída 1.A preventivní program zaměřený na duševní zdraví, kterým nás provedly lektorky nestátní neziskové organizace Nevypusť duši. Přestože program probíhal dlouhých 5 hodin, studenti i lektorky jej velice dobře zvládli, a za to jim i touto cestou znovu děkuji. ...

Dnešní doba bohužel přináší i zvýšený tlak na mladistvé, jejichž duševní zdraví někdy není kvalitně opečováváno. Podle dat Světové zdravotnické organizace jsou mladiství v rozvoji duševních onemocnění ohroženou skupinou a 20% 13-18 letých se potýká s duševními obtížemi. 

V rámci workshopu byli studenti seznámeni mj. se základy psychohygieny, pomocí různých aktivit byli cvičně vtaženi do možných životních situací a vytvořili si "síť pomocných kontaktů", kterou můžete vidět ve fotogalerii.

Jedna z aktivit byla, že studenti měli namalovat svého panáčka Edu, kolem něj napsat, jak se Eda cítí a co vše by ho mohlo v jeho životě stresovat. Dovnitř panáčka měli popsat, jak se jeho problémy projevují a na lístečky mu měli navrhnout řešení jeho problémů. 

Věřím, že program naplnil svůj cíl, kterým bylo zvýšení gramotnosti v oblasti duševního zdraví, snížení potenciálu rozvoje duševních onemocnění, podpora zdravé péče o psychiku a případné včasné vyhledání odborné pomoci - není se za co stydět.

P.S. Nejste/nejsme v tom sami!

Mgr. Michaela Válková