Názory studentů nás zajímají

Názory studentů nás zajímají

4.2.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Vzhledem k tomu, že za sebou máme téměř půlrok distanční výuky a další nás zřejmě ještě čeká (PES nepříjemně štěká), rozhodli jsme se v rámci dalšího zkvalitnění této formy výuky uspořádat dotazníkové šetření mezi našimi studenty. ...

Výsledky jsme očekávali s lehkým mrazením v zádech, protože s výukou „face to face“ máme všichni mnohem lepší a hlavně dlouholeté zkušenosti, ale s výukou „do počítače“ jsme se museli popasovat stejně jako naši studenti.

Studenti odpovídali na dvě otázky, ve kterých měli shrnout své kladné a záporné pocity z distanční výuky. V poslední části dostali prostor pro své návrhy, jak současnou distanční výuku ještě více vylepšit.

Výsledky nás celkem příjemně překvapily, studenti kladně hodnotili zejména profesionalitu a přístup vyučujících a také snahu odučit vše tak, jako kdyby byli fyzicky přítomni ve škole. Pozitivně byla hodnocena i možnost samostatné práce, kdy si mohou sami zorganizovat čas na její zpracování a částečně si tak oddychnout od soustavného sezení u počítače.

Negativní ohlasy se netýkaly výuky jako takové, ale spíše technických problémů s připojením, sluchátky a mikrofony či kolísáním wifi. Na jedné straně studenti oceňovali, že učitelé nic neošidí, na straně druhé se to projevuje na jejich únavě vyplývající z dlouhodobého sezení u počítače (bolesti hlavy a zad, zhoršení zraku …).

Z toho vyplývají i jejich návrhy na organizaci výuky. Přestože si všichni uvědomují nutnost splnění učebního plánu, hlavní požadavky jsou na zkrácení doby sezení u počítače „v kuse“ a převedení na formu samostatné práce, kterou si mohou sami rozvrhnout.

Zajímavé je i to, že studenti byli kritičtí k sobě i ke svým spolužákům, co se týká termínu odevzdávání prací i celkové pracovní morálky a vyzývají učitele k výraznějšímu odlišování těch, kteří své povinnosti plní a těch, kteří tak nečiní.

Získané poznatky se pokusíme zohlednit při další organizaci distanční výuky, aby se stala ještě efektivnější a pro naše studenty příjemnější a hlavně snesitelnější.

Ing. Ivana Zemanová