Návštěva Městské knihovny

Návštěva Městské knihovny

24.2.2015 | Ing. Ivana Zemanová

V pondělí 9. února studenti 1.ročníku navštívili Městskou knihovnu v Litomyšli. Paní ředitelka Kroulíková je seznámila s nabídkou knihovnických služeb, především jim ukázala práci s on-line katalogem. Pro studenty byla zajímavá nabídka audio verzí titulů knih, které si mohou půjčit domů nebo využít studovnu MK. Paní ředitelka je také aktivně zapojila do vyhledávání knih a poté měli studenti za úkol své spolužáky v přednáškové síni s vyhledanými tituly seznámit. Na závěr prohlídky si někteří odnesli přihlášky s tím, že se stanou čtenáři MK, protože budou její služby potřebovat k povinné četbě ke státní maturitní zkoušce z ČJ.
Mgr. Hana Honzíková