NÁVŠTĚVA KRAJSKÉHO SOUDU

NÁVŠTĚVA KRAJSKÉHO SOUDU

19.9.2013 | Mgr. Marie Janoušková

Studenti 3.ročníku využili možnost seznámit se s prostředím a činností pobočky Krajského soudu v Pardubicích. Nejprve si v zasedací místnosti vyslechli stručný výklad o systému soudnictví v České republice a obdrželi stručný přehled se základními legislativními pojmy. Poté se zúčastnili veřejného soudního jednání, během kterého se projednávalo odvolání dvaadvacetiletého obžalovaného.
V hodinách práva, ale i v praktickém životě mohou upotřebit informace, které jim předali během výkladu či po soudním přelíčení Ing. Ludmila Petrová a soudci JUDr. Milan Špryňar a JUDr. David Čejka.
Ze soudního jednání si odnesli poznatek, že jízda bez platného řidičského oprávnění může některé dovézt až za mříže.
S přístupem pracovníků Krajského soudu jsme byli maximálně spokojeni.