Návštěva firem v Poličce

Návštěva firem v Poličce

9.11.2015 | Ing. Ivana Zemanová

V rámci předmětu Management navštívili studenti 3. a 4. ročníků v rámci dvě poličské firmy - MEDESA a HŠV stroje.

V obou firmách měli možnost mluvit s majiteli. Na základě rozhovoru se
seznámili s téměř dvacetiletou historií obou firem, jejich vývojem a
současnými problémy.

Přestože se obě firmy liší co do velikosti obratu, předmětem podnikání i
právní formou, byl jejich cyklus hodně podobný. Od vstupu na trh jako malá
rozvíjející se firma, přes problémy v určitých krizových letech, až po
úspěšnou současnost.

V další části si studenti v obou firmách prohlédli provoz.

MEDESA - firma čistě obchodní, sterilní prostředí zdravotnické techniky, HŠV -
naopak firma s výrobním provozem.

Doufejme, že i tato návštěva studentům pomůže nejenom ve studijní teorii,
ale i v budoucnosti při volbě zaměstnání nebo při zakládání firmy vlastní.

Mgr. Martin Klejch