Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

22.5.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Ve středu 21.5.2014 na naší škole úspěšně skončily letošní maturitní zkoušky. Studenti 4. ročníku v uplynulých třech dnech skládali profilové zkoušky školní části maturity a také ústní zkoušky společné části z českého, anglického a německého jazyka. Didaktické testy a písemné práce z jazyků, popřípadě z matematiky psali žáci již na počátku května.
Všichni studenti prokázali dostatečné znalosti potřebné k vykonání zkoušky. Maturantům gratulujeme a přejeme hodně podobných úspěchů i po odchodu z naší školy.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v pátek 30.5.2014 v 17:00 hodin v hotelu Zlatá Hvězda, kde žáci kromě maturitního vysvědčení obdrží i Europassy dokládající získanou kvalifikaci v anglickém a německém jazyce. Nejlepším žákům budou předány Certifikáty za vynikající studijní výsledky.