Výpis z přihlášky k MZ 2013

Výpis z přihlášky k MZ 2013

12.12.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Informace pro studenty 4. ročníků:
Dne 12.12.2012 škola zaslala všem studentům 4.ročníků "Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce v jarním období 2013". Zkontrolujte si, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají Vaší přihlášce k maturitní zkoušce. Protokol o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce podepište a odevzdejte nejpozději do 19.12.2012 ředitelce školy.