Přihlašování žáků k MZ 2013

Přihlašování žáků k MZ 2013

12.11.2012 | Ing. Ivana Zemanová

V souvislosti s novelami zákona č.561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. upozorňujeme na změnu termínů pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce 2013.
Žáci předávají svou vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do 1.12.2012. Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce obdrží nejpozději do 20.12.2012.
Žádáme maturanty, aby aktualizovali e-mailové adresy u třídních učitelů. Na tyto adresy jim budou doručeny pozvánky k maturitní zkoušce.