Moje studium na Tradingu

Moje studium na Tradingu

7.3.2016 | Ing. Ivana Zemanová

Kdo jsem já? Jmenuji se Emil Demeter, je mi 18 let a pocházím z malého města Horní Jelení. Od narození jsem na invalidním vozíku a jsem kompletně odkázaný na pomoc druhé osoby.
Moje koníčky a aktivity? Mou největší zálibou je žurnalistika. Již na základní škole jsem přispíval do školního časopisu svými články, úvahami a rozhovory s učiteli. Mezi mé další koníčky patří četba. Mám rád fantasy a kriminalistickou tématiku. Jsem členem TJ Košumberk. Naše sportovní zaměření se vztahuje na těžce tělesně postižené osoby různého věku. Tato disciplína se nazývá BOCCIA (boča). Hra lze přirovnat k pétanque. V tomto sportu dosahuji dobrých výsledků. Kvalifikoval jsem se až na Mistrovství České republiky v Teplicích, které se koná v dubnu.
Jak jsem se o škole Trading Centre dozvěděl? Tuto školu jsem společně s rodiči našel na internetu a ihned nás zaujala.
Co přesně mě zaujalo? Především rozmanitost jazyků a možnost individuálního přístupu ke studiu. Dále se mi velice líbí zaměření, které jsem si vybral = PODNIKÁNÍ A EKONOMIKA. Vzhledem k tomu, že rodiče vlastní stavební firmu, tento obor se přímo nabízel. Navíc žáci mají možnosti zahraničních stáží. Jedinou nevýhodou je to, že na škole nejsou bezbariérové přístupy na toalety a i do jiných prostor školy.
Jak mě berou spolužáci a učitelé? Třída mě přijala do kolektivu velice dobře. Každé ráno mě spolužáci Kuba a Matěj vynesou i s vozíkem do druhého patra do třídy. Jejich přístup mě velice mile překvapil, protože na předchozích školách, kam jsem dělal přijímací řízení, jsem se setkal pouze s neochotou a dá se říct i odporem. Když náhodou chybím, někteří spolužáci mi zameškané učivo posílají.
Co se týče učitelů, tak jsem se setkal se stejně kladným přístupem. Při písemkách můžu se svou asistentkou psát mimo třídu, abych nerušil spolužáky a sám se tak mohl lépe soustředit. Při slohové práci můžu dokonce i do učitelského kabinetu. Jako jediný mužský zástupce na této škole nesmí být opomenut Mgr. Martin Klejch, který vyučuje matematiku. Jeho hodiny jsou velice zábavné a zároveň naučné. Mimo jiné budí veliký respekt.
Závěrem mi dovolte zhodnotit celkový dojem z této školy. Je tu velice kvalitní učitelský sbor a všestrannost. Nikdy jsem neměl problém se na čemkoliv domluvit. Jsem hrdý na to, že můžu studovat na Soukromé střední škole Trading Centre v Litomyšli.
Největší poděkování patří paní ředitelce Ing. Ivaně Zemanové, která mi studium na této škole umožnila bez jakýchkoliv předsudků.
Emil Demeter