Mezinárodní projekty eTwinning

Mezinárodní projekty eTwinning

24.5.2013 | Mgr. Jitka Tichá

Pro příští školní rok, tedy od září 2013, chystáme účast studentů naší školy v programu eTwinning - Komunita škol v Evropě.
Tento program je zaměřen na přímou spolupráci mezi dvěma nebo více školami - mezi učiteli i přímo mezi studenty - a to prostřednictvím moderních komunikačních technologií.
Do této aktivity jsme se rozhodli zapojit zejména díky nesporné výhodě, kterou naše škola disponuje - počítačové vybavenosti. Spolupráce totiž spočívá ve využití počítačů ve výuce, v tvorbě společných projektů se zahraničními spolužáky a tím tedy i v komunikaci na dálku. Studenti využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a ICT technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi spřátelené školy a učí se týmové spolupráci.
Jednotlivé projekty mohou mít podobu jednoduchých aktivit - seznamování se s evropskými spolužáky prostřednictvím chatu, emailů, výměnu informací o škole, městě, zemi - nebo náročnějších, tematicky zaměřených aktivit - společné zpracování určitého tématu v rámci výuky, vytváření prezentací, elektronických časopisů, blogů, účasti ve video konferencích se zahraničními partnery, odborníky apod.
Osobně věřím, že takový projekt obohatí naši výuku, dodá studentům odvahu komunikovat s cizinci v cizím jazyce a pokud se nám podaří vytvořit natolik dobrý projekt, abychom se umístili v národní soutěži eTwinningových projektů, odměnou nám bude i cesta za našimi projektovými partnery!
Mgr. Jitka Tichá