Darování krve

Darování krve

21.1.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Dne 19.11.2012 se konala exkurze na hematologicko-transfúzní oddělení nemocnice v Litomyšli, o které jsme již psali. Přednáška a následná prohlídka celého oddělení studenty zaujala natolik, že se rozhodli společně darovat krev a tím pomoci lidem, kteří to potřebují. Většina o tom už dávno přemýšlela a návštěva tohoto oddělení byla potřebným impulsem k rozhodnutí.
V pátek 18.ledna 2013 v 7.30 hod. se skupina studentů naší školy sešla na transfúzním oddělení. Po vyplnění dotazníku a odebrání vzorku krve pro vyšetření zdravotního stavu se z nich stali prvodárci. Kolem 10. hodiny odcházeli s báječným pocitem, že darovali tekutinu nejvzácnější, která zachraňuje životy. Daruj krev, zachráníš život - se pro ně stalo skutečností.
V příštím měsíci se ještě další dvě skupiny studentů stanou dárci krve.
Věříme, že v budoucnu se zapojí další studenti a že darování krve se v naší škole stane tradicí.
Ing. Marie Valchová