Konzultace pro žáky

Konzultace pro žáky

3.6.2020 | Ing. Ivana Zemanová

Vážení rodiče, milí studenti,
od 8. 6. nabízíme dobrovolné konzultace pro žáky 1. - 3. ročníků. ...

Vzhledem k souběhu s přijímacími a maturitními zkouškami se nebude jednat o pravidelné každodenní vyučování, ale o konzultace dle speciálního rozvrhu při zachování všech požadovaných hygienických pravidel. I nadále bude výuka realizována také formou distančního vzdělávání.


Přejeme Vám v této nelehké situaci hodně trpělivosti a děkujeme za pochopení.

Ing. Ivana Zemanová