Konverzace s rodilým mluvčím

Konverzace s rodilým mluvčím

21.5.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Online prostředí přineslo do výuky i určitá pozitiva. Umožňuje propojení lidí na dálku, překonává vzdálenosti, otevírají se tak dveře „spojení s celým světem“.
Dnes tohoto propojení využili studenti 3.ročníků při výuce němčiny. ...

Měli jsme možnost spojit se s rodilým mluvčím z Německa. Studenti díky tomu zažili pestrou hodinu němčiny plnou konverzace.

Konverzační hodiny němčiny vedl Frank Plate, který dlouhodobě žije a pracuje v Praze. Věnuje se vedení konverzačních kurzů němčiny pro studenty vysokých škol, výuce a výkladu bible. Bylo vidět, že je zvyklý na práci s mladými lidmi. Čiší z něj pozitivní energie, kterou přenesl na všechny zúčastněné.

Žáci s ním měli možnost konverzovat ve dvou skupinách, tedy v relativně malém počtu žáků. Pokládali panu Frankovi P. otázky ohledně porovnání chování Čechů a Němců, kulturních rozdílů, oblíbeného jídla a nápoje v Česku, jeho přání vycestovat do zahraničí. Pan Plate se žáky živě konverzoval, zapojoval je do svých odpovědí. Ptal se jich na jejich budoucí plány, které se týkají vysněného povolání nebo cestování.

Studenti si konverzační hodinu moc užili a hodnotili ji velmi pozitivně. Jako příjemné zpestření dlouhé distanční výuky. Především ocenili možnost mluvit s rodilým mluvčím a otestovali svoje jazykové znalosti.

Že se hodina nesla v moc příjemném duchu plném úsměvů je vidět i z fotek.

 

Zde jsou uvedena hodnocení přímo od žáků:

„Pán byl velmi příjemný, konverzace byla super i z toho důvodu, že čeština mu nebyla úplně cizí. Snažil se nám porozumět. Když jsme nevěděli, jak to říct německy, zkoušel nás dovést k tomu, co chceme říci.
Myslím, že pro všechny to byla fajnová hodina se skvělou atmosférou. Určitě bych byla ráda za případnou další hodinu s Frankem.
????“

 

„Byl mi velice sympatický, rozuměla jsem mu skoro vše. Byl velice milý a líbilo s mi, jak se snažil mluvit i česky.“

„Bylo to zajímavé, pán byl sympatický, kupodivu v téhle době energický.“

 

„Hodina se mi líbila, pán byl hrozně sympatický a bylo vidět, že ho tohle baví. Něčemu jsem rozuměl, něčemu ne.“

„Hodina se mi moc líbila. Sice jsem nerozuměla úplně všemu, ale díky tomu, že mluvil pomalu, tak to bylo skvělé. Bylo skvělé mluvit s rodilým mluvčím a něco se dozvědět.“

 

„Konverzace se mi líbila, někdy bylo těžké rozumět, ale to nevadí. Za mě příjemná změna a skvělá příležitost popovídat si s rodilým mluvčím.“

 

„Mně se to líbilo. Pan Frank byl velice sympatický a celkem jsem mu i rozuměl a odnesl jsem si mnoho zajímavých informací z hodiny.“

 

Hodina s rodilým mluvčím se mi velmi líbila, bylo mu dobře rozumět a byl to hodně sympatický pán. Tuto hodinu jsem si užila.“


Hodina za doprovodu rodilého mluvčího se mi líbila, měli jsme možnost s mluvčím konverzovat a rozšířit si tak naši němčinu, případně se dozvědět i něco nového o Německu samotném.“


Mluvení s rodilým mluvčím jsem si užila, bylo to takové zpestření té hodiny, jelikož jsme s ním opravdu mohli mluvit a ptát se.“

 Ing. Lucie Krejzová