Kontrola České školní inspekce

Kontrola České školní inspekce

15.5.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Minulý týden proběhla na naší škole kontrola týkající se maturitní zkoušky. Dnešní den jsme obdrželi od České školní inspekce tzv. Protokol o kontrole se závěrečným konstatováním:
"V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu maturitní zkoušky."
Ing. Ivana Zemanová