KONEP

KONEP

11.10.2011 | TC

KOalice NEvládek Pardubicka - KONEP
Naši školu navštívili představitelé Koalice nevládek Pardubicka, o.s., která je otevřeným sdružením neziskových organizací nepolitického charakteru, jenž působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004. Koalici finančně podporují Pardubický kraj a Evropská unie. V letech 2007-2011 zapojil KONEP prostřednictvím 6 neinvestičních projektů celkem 23 neziskových organizací a 6 zahraničních partnerů a přinesl tak do regionu 21 mil. Kč.
Projekty byly financovány z Operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Jednotliví dobrovolníci nevládních organizací informovali studenty o konkrétních aktivitách ADRA, ČLOVĚK V TÍSNI apod. a pro případné zájemce upřesnili podmínky zapojení se do jejich činnosti. Beseda byla zajímavá a pro studenty velmi přínosná.