Kineziologické poradenství pro studenty

Kineziologické poradenství pro studenty

15.11.2012 | Mgr. Jitka Tichá

Naše škola se snaží kromě kvalitního vzdělání poskytnout studentům i další podporu všestranného rozvoje jejich osobnosti. Kromě výchovného poradenství proto nabízíme i službu poradenství kineziologického.
Kineziologie je metodou, která využívá poznatků klasické psychologie, genetiky chování a čínské medicíny. Jedná se o metodu, která dokáže zjistit PŘÍČINU problému, se kterým člověk přichází. Tam, kde ostatní obory zůstávají pouze na povrchu, kineziologie se dostane ke skutečnému jádru věci tak, aby konkrétní člověk dostal možnost pochopit a odstranit původ svého trápení. Kineziologie je proto mnohem účinnější, a zároveň jemnější než klasická psychologie.
Pomocí této metody lze řešit nejrůznější problémy – od psychických, jako např. strach, nervozita, tréma, nedostatek sebevědomí, pesimismus, hyperaktivita, neschopnost koncentrace a poruchy pozornosti a další, až po fyzické problémy – například bolesti zad, hlavy, hormonální změny a jiné.
Tato metoda je nesmírně užitečná právě ve školním prostředí, kde napomáhá zcela odstraňovat poruchy učení a chování, které znesnadňují studentům školní docházku a úspěšnost.
V zahraničí je již běžnou praxí, že přímo na školách mají vlastní kineziology, kteří se studenty pracují. Naše škola chce proto navázat na tento osvědčený postup a taktéž nabízí kineziologické poradenství pro své studenty i přátele školy.
Více informací najdete na webu: www.exqui.cz, dotazy můžete posílat na adresu: jitka.ticha@volny.cz.
Mgr. Jitka Tichá