Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek

15.1.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky. Jednotné zkušební schéma naleznete na stránkách www.novamaturita.cz a na našem webu v sekci "Studium - Maturitní zkouška".
Ing. Ivana Zemanová