Již rok učíme distančně

Již rok učíme distančně

11.3.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Vážení rodiče,
dnes to bude přesně rok, co se kvůli pandemii přesunula výuka ze školních lavic domů k počítačům. Žáci se sice několikrát prezenčně do škol vrátili, za pár týdnů však většina z nich byla opět u počítačů. ...

Distanční výuku bychom do jisté míry mohli hodnotit podle toho, nakolik se jejím prostřednictvím daří k žákům dopravit znalosti. Jenže současné vzdělávací programy jsou z velké části postavené na kompetencích – spolupráci ve skupině, dělení rolí, schopnosti někoho vést či klást otázky. A ty se distančně dají rozvíjet jen omezeně nebo vůbec. Nekonají se žádná sportovní soustředění, kulturní akce, odborné praxe, zahraniční stáže, maturitní plesy a jejich nacvičování, školní výlety, což jsou pedagogicky mimořádně důležité situace. Pro progresivnější školy je to klíčová část výuky. Učitelé často konstatují, že znalosti jsou menší problém, ale v tom zbytku jsou bezradní a silně demotivovaní, protože hmatatelně vnímají, jak právě společná práce jejich žákům chybí.

Během jarní části pandemie vládlo přesvědčení, že jde jen o zaškobrtnutí ve světě, který máme plně pod kontrolou, a není třeba na našich zvyklostech zas tak moc měnit. Podzimní a zimní fáze ukázaly, jak jsou tyto jistoty vratké a že styl života, na který jsme si zvykli, není samozřejmý. Už to je významná celonárodní vzdělávací lekce.

Přesto ale věřím, že svět se zase vrátí do normálu a že budeme moci fungovat jako za „starých dobrých časů“.  Právě pro tyto účely jsme se rozhodli požádat o jednu z novinek programu Erasmus+, a to o Akreditaci Erasmus, což mimo jiné znamenalo dobře sestavit Plán Erasmus na období 2021-2027, zaměřený na další rozvoj školy a na realizaci vysoce kvalitních mobilit.  Popravdě, ani jsme příliš nevěřili, že uspějeme, o to větší máme radost, že i v dalších letech, pokud to bude možné, budou moci naši studenti získávat cenné pracovní zkušenosti v zahraničí, které mnozí zaměstnavatelé jistě ocení. 

Přeji Vám všem hezký den a zejména pevné zdraví.

Ing. Ivana Zemanová