Jednotné zkušební schéma MZ

Jednotné zkušební schéma MZ

13.1.2016 | Ing. Ivana Zemanová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů zveřejnilo časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky.
Naleznete ho na webu www.novamaturita.cz nebo na našich stránkách v sekci "Studium - Maturitní zkouška".