Jazykové kurzy v zahraničí

Jazykové kurzy v zahraničí

10.6.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Naše škola se snaží rozvíjet různé formy mezinárodní spolupráce, které by byly přínosné pro žáky i pro učitele. Na základě výzvy MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme požádali o grant na realizaci studijně poznávacích kurzů v zahraničí. Naše projektová žádost "Moderní výuka" byla úspěšně schválena a tak na podzim pojede 20 studentů na týdenní studijně poznávací zájezd do Anglie zaměřený na podporu výuky cizích jazyků.
Dále jsme získali peníze na čtrnáctidenní jazykový kurz v německy hovořící zemi pro dva učitele a týdenní kurz v podobě tzv. stínování na zahraniční škole pro jednoho učitele.
Věříme, že daný projekt bude přínosný jak pro žáky, tak i pro učitele a odrazí se i ve zvýšení kvality výuky v naší škole.
Ing. Ivana Zemanová