JAK ZNÁM SÁM – SAMA SEBE?

JAK ZNÁM SÁM – SAMA SEBE?

29.5.2015 | Ing. Ivana Zemanová

JAK ZNÁM SÁM – SAMA SEBE?
Přednáška Ing. Luďka Smolky

Veliké zrychlení moderního života v posledních dvou desetiletích vyvolává stále naléhavější potřebu umět se vyrovnat s novými jevy, které doprovázejí rychlé tempo života. Medicína dnes potvrzuje to, co stále rostoucí počet lidí poznal sám na sobě - relaxace skutečné meditace má měřitelné blahodárné účinky na všech úrovních naší bytosti bez nebezpečí jakékoliv újmy.
Studenti si během dnešního dopoledne díky panu Smolkovi mohli takovou meditaci zkusit – na vlastní duši…

Čemu meditace prospívá? Pomáhá nám vyznat se sám v sobě, udržovat harmonii a rovnováhu, která je vysoce stabilní a tedy odolná vůči nejrůznějším negativním vlivům zvenčí, čistit subtilní systém.

Celá akce byla zakončena procházkou do přírody a konstatováním, že to bylo moc fajn:-).