iTEC Lidská práva a extremismus

iTEC Lidská práva a extremismus

4.12.2013 | Mgr. Jitka Tichá

Naše škola je od září 2013 zapojena jako jedna z 22 škol z celé ČR do projektu iTEC Škola budoucnosti. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je navrhnout a realizovat scénáře výuky pro školy v budoucnu, tedy školy, které budou reagovat na moderní trendy ve společnosti a hlavně na používání moderních technologií.
Projekt jsme zasadili do výuky práva. Konkrétním tématem je problém lidských práv a extremistických ideologií. Podmínkou práce na projektu je maximální zapojení studentů samotných, prezentace tématu na základě výukového videa a použití ICT technologií.
Pro náš projekt byl jako vstupní motivace pro téma zvolen americký film Crash, který zpracovává složité téma multikulturního světa a nesnášenlivosti mezi lidmi různých kultur, náboženství, původu a ras. Studenti sami po zhlédnutí filmu určili, jaká témata se ve filmu vyskytují (rasismus, xenofobie, individualismus, kolektivismus, anarchismus, vandalismus a jiné) a na základě témat byli rozřazeni do pracovních skupin.
Každá skupina nyní zpracovává vlastní téma na základě požadavků vyučujícího, ale přesto svým vlastním jedinečným způsobem.
V přiložených snímcích se můžete podívat, jak studenti vypracovali první kroky zadání, tedy pojednání o filmu Crash, popis jedné z výrazných postav ve snímku, definice vlastního tématu, hesla hnutí a situace ve filmu, která se vztahuje k vlastnímu tématu.
Projekt probíhá ve 3.A a 4.A a konečným výstupem z projektu budou výukové webové stránky a předvánoční prezentace pro ostatní spolužáky.
Mgr. Jitka Tichá