Islandský partner Lýðskólinn á Flateyri

Islandský partner Lýðskólinn á Flateyri

3.1.2022 | Ing. Ivana Zemanová

Sopky. Gejzíry. Láva. Ledovce. Planiny. Žádné stromy. Fjordy. Vodopády. Černé pouště. Polární záře. Horké prameny. Vítr. Barevné hory. Mraky.
To je Island, obklopený severním Atlantickým oceánem, jehož vlny brázdí největší savci této planety, velryby, a nad nímž krouží tisíce rozmanitých ptáků. A právě v této exotické severní krajině jsme nalezli nového partnera, školu Lýðskólinn á Flateyri. ...

Školu nám podrobně popsal pan učitel Juraj Hubinák.

Lýðskólinn á Flateyri sa nachádza v západných fjordoch, na severozápade Islandu, vo Flateyri, dedine so 180 obyvateľmi, 7 hodín jazdy autom od Reykjavíku. Sme typom tzv. „folkehøjskole“, čo je dánsky termín zastrešujúci školy s neformálnym vzdelávaním. Tento typ škôl vznikol na báze myšlienok Nikolaja F. S. Grundtviga, pedagóga, ktorý ich uplatnil v praxi ešte v 19. storočí v Dánsku. Postupne sa tento typ škôl rozšíril po celej Škandinávii a v novom miléniu vznikli prvé dve aj na Islande. Jednou z nich je práve naša škola.

Lýðskólinn á Flateyri má svoje lokálne špecifiká, pretože islandský vzdelávací systém je odlišný od toho, aký sa používa napr. v Dánsku. Na našej škole máme študentov od 18 rokov, (aktuálne má najstarší z nich 33) ktorí študujú len jeden školský rok, pozostávajúci z dvoch semestrov, od polovice septembra do polovice mája. Vyučovacím jazykom je Islandčina a naši študenti si za štúdium a za ubytovanie platia.

Cieľom Lýðskólinn á Flateyri je dať študentom príležitosť vyskúšať si rôzne kurzy praktickou formou, spoluprácou, hrou. V našej škole nepoužívame tradičné metódy, učebnice a nekladieme dôraz na teóriu. Hlavnými nástrojmi je diskusia a tímová práca. V Lýðskólinn á Flateyri študentom neudeľujeme žiadne známky. Dôležitejšia je spätná väzba a diskusia po každom kurze. To sú hodnoty, ktoré považujeme za najpriaznivejšie pre ich individuálny rast. Rovnako dôležitým stimulujúcim faktorom je aj komunitné bývanie. Študenti bývajú síce v samostatných izbách, ale celú budovu majú na starosti vrátane upratovania, varenia a tvorenia voľného času. Sú ďaleko od svojich rodín a tak sa musia naučiť o seba postarať a zároveň sa naučiť aj dbať o potreby druhých.

Aktuálne máme 32 študentov rozdelených v dvoch študijných programoch: Oceán, hory a ty (Hafið, fjöllin og �ú) a Myšlienky, život a ty (Hugmyndir, heimurinn og �ú).

Každý program pozostáva z kurzov v dĺžke 1-2 týždne. Tieto kurzy sa neprekrývajú, to znamená, že po skončení jedného kurzu začne nový, s iným učiteľom (mentorom). Učitielia k nám prichádzajú len na obdobie ich kurzu. Ide o profesionálov z rôznych odvetví, teda nie o učiteľov v tradičnom slova zmysle. Nemáme teda ani pedagogický zbor a každý z učiteľov k nám prichádza v rámci svojho voľného času.

Prvý program je o poznávaní prírody. Študenti sa učia poznávať prírodu prakticky. Trávia väčšinu času vonku. Majú predmety ako kanoistika, prírodná fotografia, lezenie, praktická zdravoveda, kurz prvej pomoci, sprievodcovstvo, turistika, ekológia, úvod do rybárstva a poľnohospodárstva a podobne.

Druhý program je zameraný na formovanie kreativity. Študenti tohto programu majú možnosť získať vedomosti a zručnosti v procesoch tvorivej práce. Medzi ich kurzy patria napríklad zvukový dizajn, grafický dizajn, dokumentárny film, základy marketingu, kurz divadelnej scénografie, navrhovanie aplikácií a podobne. Všetky kurzy sú rôznymi spôsobmi prepojené s okolím, to znamená s Flateyri a okolitým fjordom.

Dôležitou súčasťou študentského života u nás je prepojenie s miestnymi obyvateľmi. Pomáhajú v rôznych komunitných projektoch a zapájajú sa do spoločenského a kultúrneho života. (I keď od minulého roka sme limitovaní, s ohľadom na pandémiu.)

Študenti sa na našu kolu zvyčajne zapíšu po ukončení klasickej strednej školy. Máme však aj študentov, ktorí strednú školu nedokončili, ako aj pár nezamestnaných alebo študentov, ktorí prichádzajú z problémového sociálneho prostredia.

Predchádzajúce skúsenosti nie sú rozhodujúce pre prijatie. Dôležitý je skutočný záujem, zvedavosť a túžba po zmene prístupu k poznávaniu a k sebapoznávaniu.

Naším hlavným cieľom a aj najčastejším výsledkom je to, že naši študenti už počas školy alebo po jej skončení znova nájdu smer, zmysel pre svoj ďalší rast. Zistia, čo ich baví, zaujíma, dozvedia sa veľa o sebe aj o tom, ako sa správajú k ostatným. Vytvoria si priateľstvá na celý život a vybudujú si úctu k prostrediu, ktoré ich obklopuje, vrátane rešpektu k prírode a k sebe samým.

V súčasnosti pripravujeme tretí študijný program, určený pre záujemcov zo zahraničia. Vyučovacím jazykom bude angličtina. Tento program sa otvorí najskôr v roku 2023.

Ak Vás naša škola zaujala, budeme radi, ak sa pozriete na náš web www.lydflat.is/en Ako sa vraví, jeden obraz povie viac ako tisíc slov, máme preto aj krátke video, kde uvidíte jednak našu dedinu a jej výnimočne krásne okolie a to, ako naši študenti trávia čas: https://www.youtube.com/watch?v=szkp_NR4QvU

Pekný deň do Litomyšle!

Juraj Hubinák 

Tak se máme v příštím školním roce opravdu na co těšit!