Informace pro studenty budoucího 1. ročníku

Informace pro studenty budoucího 1. ročníku

25.8.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Nový školní rok se přiblížil. Začínáme v pondělí 1. září 2014 v 8:00 hodin v učebně č. 11. Tento den však bude oproti běžnému školnímu dni kratší, počítáme, že Vás zdržíme tak jednu hodinu. Přivítá Vás paní ředitelka s paní třídní učitelkou Janou Vomočilovou a sdělí vám nejdůležitější informace, které se týkají studia na naší škole. Druhý den budete mít první dvě hodiny třídnické a 3. hodinu Vás bude čekat test z anglického jazyka, na základě kterého budete zařazeni do skupin. Po napsání tohoto testu půjdete společně s třídní učitelkou do jídelny. Zde se naobědváte a potom se již do školy nebudete vracet. Od středy do pátku se budete učit podle rozvrhu hodin (je již zveřejněn na webových stránkách školy). Od neděle strávíte 3 dny na adaptačním kurzu v Borové. A po něm už Vás čeká samé učení, učení a učení...Ale věříme, že to všechno hravě zvládnete a že se Vám na naší škole bude líbit.
Těšíme se na Vás !!!