Hygienická pravidla

Hygienická pravidla

29.8.2020 | Ing. Ivana Zemanová

1. září 2020 začíná nový školní rok. Při běžné výuce i při různých školních akcích se budou dodržovat přísnější hygienická pravidla. ...

Provoz školy se bude řídit manuálem MŠMT a MZ a doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Na základě těchto dokumentů jsme zpracovali tzv. Hygienická pravidla a standard úklidu školy (viz přiložený dokument).

Přejeme si, aby tento školní rok proběhl v normálním režimu a nebyl narušen uzavřením škol z důvodu šíření koronaviru. Tomu můžeme napomoci všichni, kteří do vzdělávacího procesu zasahujeme. Proto apeluji na maximální zodpovědnost všech, buďme zodpovědní k sobě i ke všem ostatním.

Ing. Ivana Zemanová, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení