How different are we actually?

How different are we actually?

21.11.2016 | Ing. Ivana Zemanová

V letošní školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního projektu eTwinning. Jeho hlavním cílem je spolupráce žáků z různých států světa na tvorbě vlastních projektů. Mezi školami tak vzniká partnerství, jehož spojovacím článkem je vzájemná aktivita. V průběhu podzimu jsme vyhledali partnera - střední školu v Turecku - a navrhli jsme podobu projektu. Náš návrh byl tento týden schválen Národní agenturou a tím na něm můžeme začít pracovat...

Do projektu nazvaného „How different are we actually?“ budou zapojeni studenti 2. ročníku a pracovat na něm budou zejména při hodinách anglického jazyka, protože angličtina bude hlavním prostředkem pro komunikaci. Aktivity realizované v rámci projektu se ale budou dotýkat i ostatních předmětů, neboť studenti budou mít možnost vkládat do speciálně upraveného virtuálního prostředí Twinspace materiály, prezentace, obrázky či videa a v zabezpečeném prostředí chatovat s tureckými studenty. 

S partnerskou školou budeme porovnávat rozdíly mezi Českou republikou a Tureckem v oblastech sportu, školství, stravování, životního stylu apod. Tato témata si studenti navrhli sami a jejich přání respektujeme, protože chceme, aby pro ně byl projekt co nejzajímavější. Přínos vidíme zejména v tom, že se studenti blíže seznámí s jinou kulturou, budou hledat odlišnosti i podobnosti v obou zemích, což přispěje k lepší informovanosti, otevřenosti vůči rozdílům, lepšímu chápání dané kultury a hlavně k odbourání předsudků, které se šíří všemi formami masové komunikace a slouží k manipulaci veřejného mínění. Studenti budou moci navázat spolupráci či přátelství s tureckými studenty, které pro ně může být prospěšné i do budoucna. Projekt bude ukončen v červnu 2017.

Mgr. Marie Chválová

etw