Hodnocení žáků za 1. pololetí

Hodnocení žáků za 1. pololetí

19.1.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Hodnocení žáků za 1. pololetí tohoto školního roku bude probíhat podle pravidel stanovených školním řádem a v souladu s platnou legislativou. Zohledněna ale bude i současná specifická situace a převažující podíl distanční výuky v tomto pololetí. ...

Známky budou zveřejněny 28. ledna 2021 v informačním systému Bakaláři, výpisy z vysvědčení budou žákům předány nejpozději třetí vyučovací den po návratu do školy. V případě, kdy z objektivních důvodů škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, bude stanoven náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.