Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

18.12.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Díky panu profesorovi Klejchovi, který poskytl čas a prostor svému synovi Jakubovi Klejchovi,finančnímu poradci, jsme si mohli vyslechnout dvě přednášky na téma „ Finanční gramotnost ". V první hodině jsme probírali aktiva a pasiva, ale z jiného pohledu, než co jsme zvyklí z účetnictví. Vyslechli jsme si dvě skvěle připravené pohádky o celkovém financování rodiny, podnikání či šetření peněz. V druhé hodině jsme se dozvěděli něco o peněžním trhu, akciích a dluhopisech. Bylo nám ukázáno několik grafů, vše vysvětleno a podáváno zábavnou formou. Děkujeme za zpříjemnění předvánočních dnů a za nové zajímavé informace ze života.
Petra Hrubanová, 3.A