Fiktivní firmy

Fiktivní firmy

5.4.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Od nového školního roku založí žáci naší školy ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF) 2 fiktivní firmy, které budou odpovídat reálné společnosti svou formou, strukturou a funkcí, budou se řídit stejnými právními předpisy a budou využívat stejné podklady z hospodářské praxe. Cílem výuky ve fiktivní firmě bude trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci budou pracovat v týmu, budou přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své odborné dovednosti. Důležitý bude i trénink prezentace firem, jejich výrobků a výsledků jejich činnosti na veletrhu fiktivních firem.
Ačkoliv nebudou používány reálné peníze, ale fiktivní, ostatní akce budou probíhat ve stejné podobě, jako je tomu v reálném světě – firmy budou zakládány podle stejné legislativy jako reálné společnosti, budou jim vydány živnostenské listy, budou platit povinné odvody , zadávat platební příkazy, vystavovat faktury, vést účty a vyplácet mzdy . Fiktivní firma bude používat nástroje marketingu jako je průzkum trhu, reklama, podpora prodeje a příprava na veletrhy.
Věříme, že práce ve fiktivních firmách bude žáky bavit a zároveň i lépe motivovat k učení mnohdy nezáživné, ale pro reálný život nepostradatelné administrativy.
Ing. Ivana Zemanová