Exkurze u Krajského soudu v HK

Exkurze u Krajského soudu v HK

31.10.2011 | TC

Dne 24. října 2011 navštívili studenti třídy 4. A budovu Krajského soudu v Hradci Králové, aby se zúčastnili hlavního líčení u soudu ve věci projednávání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 trestního zákoníku.
Studenti viděli první část hlavního líčení spočívající v přednesení obžaloby státním zástupcem, výslechy obžalovaných z trestné činnosti a výslechy svědků.
Po závěru celodenního líčení proběhla beseda s předsedou soudního senátu panem JUDr. Mrákou, který zodpověděl dotazy našich studentů k soudnímu sporu i k samotné činnosti soudce.
Exkurze je pořádána každoročně v rámci výuky předmětu právo a vedle funkce vzdělávací má i přínos výchovný.
Mgr. Bc. Zuzana Dostálová