Exkurze - Skládka Česká Třebová

Exkurze - Skládka Česká Třebová

7.5.2013 | Mgr. Jitka Tichá

Dne 3.5.2013 proběhla exkurze 2. a 3. ročníku do České Třebové. První zastávkou byla návštěva sběrného dvora v České Třebové, kde se studenti seznámili s pravidly třídění odpadu a s režimem sběrného místa. Dozvěděli se, že sběrný dvůr je určen pro obyvatele České Třebové a zahrádkáře v přilehlém okolí, kteří mohou na základě vlastnictví speciálního čipu dovážet svůj odpad k dalšímu zpracování. Nechyběla celá řada názorných ukázek, například lisovaných plastů, či ekologicky rozložitelných igelitových tašek.
Poté jsme se přepravili na skládku nedaleko Semanína. Studenti se dozvěděli mnohé informace o budování a zabezpečení skládky proti únikům zplodin z rozkládajícího se odpadu do životního prostředí, dozvěděli se mnohé i o rekultivaci skládky a na vlastní oči viděli práci při zhutňování odpadu na skládce.
Až na nepřízeň počasí se výlet vydařil a odnesli jsme si opět cenné informace.
Mgr. Jitka Tichá