Exkurze do firmy Saint–Gobain Adfors v Litomyšli

Exkurze do firmy Saint–Gobain Adfors v Litomyšli

13.6.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Koalice nevládek Pardubicka, o. s., zastoupená Bc. Janou Machovou, zorganizovala pro studenty SSOŠ TRADING CENTRE, s. r. o., exkurzi do společnosti Saint–Gobain Adfors v Litomyšli. V myslích většiny obyvatel Litomyšle a přilehlého okolí žije tato firma stále pod názvem Vertex, což dokládá i název autobusové zastávky:-)

Ve společnosti se našich studentů a pedagogického doprovodu ujala paní Petra Vojáčková, která nás stručně seznámila s historií a aktivitami koncernu Saint–Gobain a poté se koncentrovala na činnost společnosti Adfors.

Následoval zevrubný výklad pana Radka Řehoře, který prostřednictvím prezentace a fotografií předal posluchačům informace o technologickém postupu výroby skleněného vlákna i o způsobech jeho zpracování a využití v průmyslu. Nakonec jsme byli seznámeni s bezpečnostními pokyny a byly nám předány ochranné prostředky nutné pro pohyb v provozu.

Naše první kroky vedly k vaně, kde se při teplotě kolem 1400 °C taví sklo. Odtud jsme se přesunuli na velín, k pecím, do tažírny, k recyklační lince, prošli jsme všemi provozy i skladem.

Studenti shledali exkurzi zajímavou a v mnohém je překvapila . Čím? Mnozí vůbec netušili, jakou bohatou škálu výrobků společnost dodává na trh.

Pojem „skleněné vlákno“ znají všichni, ale jak se vyrábí a dále zpracovává, si nedovedli představit. Bylo pro ně přínosné, že na vlastní oči viděli a mohli vzít do ruky výrobky, jako jsou perlinka, vlies nebo skleněná tapeta. Myslím, že většina z nich se octla úplně poprvé v místě, kterému se říká tkalcovna a nejen tam... Všednodenní realita pracovníků Adforsu pro studenty znamenala setkání se zcela novým, neznámým prostředím.

Je na místě poděkovat paní Vojáčkové za organizaci, panu Řehořovi za erudovaný výklad a dalším zaměstnancům za doprovod při prohlídce.

Přejeme společnosti Saint-Gobain Adfors mnoho zdaru ve všech jejích aktivitách.

Mgr. Marie Janoušková