Exkurze u Policie ČR a Městské policie Litomyšl

Exkurze u Policie ČR a Městské policie Litomyšl

30.5.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Dne 29. května 2014 navštívili studenti třídy 2.A pracoviště Policie ČR – Obvodní oddělení Litomyšl.
Po celou dobu naší exkurze se nám plně věnoval nadporučík Bc. Tomáš Netolický, zástupce vedoucího obvodního oddělení a nadpraporčík Vítězslav Holomek. V úvodu nás seznámili s hlavní náplní činnosti Policie ČR, pracovními postupy při řešení konkrétních případů, vymezili teritorium působnosti Obvodního oddělení Litomyšl a měli jsme také možnost si prohlédnout uniformy a vybavení policistů. Studentům umožnili nahlédnout do dispečinku Obvodního oddělení Litomyšl s nepřetržitým 24 hodinovým provozem, do výslechové místnosti i dvou cel předběžného zadržení. Prohlédli jsme si také vozový park a vybavení služebního automobilu. Pan nadporučík Netolický ochotně odpovídal na otázky studentů a seznámil je i s možností a podmínkami jejich případného pracovního uplatnění u Policie ČR.
Potom jsme se přemístili na služebnu Městské policie Litomyšl, kde se nás ujal pan Rajman, vedoucí MP. Naše studenty zaujal kamerový systém v Litomyšli, který monitoruje situaci na veřejných prostranstvích Litomyšle, dopravní situaci ve městě a je ovládán právě z pracoviště Městské policie. Jako budoucí řidiče naše studenty zajímal i měřicí přístroj pro zjišťování dodržování předepsané rychlosti motorovými vozidly. V diskuzi jsme dostali také informace o problematice bezdomovců v Litomyšli, útulku zatoulaných psů v Litomyšli-Pohodlí i zajišťování dopravní situace ve městě při pořádání kulturních akcí.
Studenti se během exkurze dověděli mnoho zajímavých a nových informací o práci policie a rozšířili si tak svůj všeobecný přehled.
Ing. Věra Vostřelová