Exkurze do Dětského centra Svitavy

Exkurze do Dětského centra Svitavy

19.3.2014 | Mgr. Jitka Tichá

V úterý 18.3.2014 jsme se studenty 2.A navštívili Dětské centrum Svitavy (známé pod dřívějším názvem - Kojenecký ústav). Exkurze byla naplánována nejen jako doplnění výuky rodinného práva, ale také jakou součást našeho česko-francouzského projektu Czech-French Couple.
Dětské centrum Svitavy má tři části, první je Kojenecký ústav pro postižené děti, nebo pro odebrané děti ve věku 0-3, druhou je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - pro odebrané ohrožené děti ve věku 3-18 let a třetí část tvoří Resocializační centrum pro matky s dětmi.
Sociální pracovnice, sl. Bc. Kovářová studenty provedla prostorami zařízení, vysvětlila jeho fungování a do podrobna osvětlila studentům procesy pěstounské péče, osvojení a případné další ústavní péče o děti, které v roce 2014 zaznamenaly poměrně velkou vlnu změn. Vysvětlila také, jakým způsobem pracují v zařízení s mladými matkami, nebo matkami trpícími laktační psychózou, nebo ostatními psychickými potížemi a popsala studentům i fungování Domů na půli cesty a Azylových domů. Nechyběly ani zajímavé, i když po většinou smutné, příklady z každodenní praxe.
Myslím si, že osobní zážitek z podobných sociálních zařízení vždy studenty posune nejen po stránce studijní, ale také lidské.
Mgr. Jitka Tichá