eTwinning - Dětské centrum Svitavy

eTwinning - Dětské centrum Svitavy

4.4.2014 | Mgr. Jitka Tichá

Studenti 2.A úspěšně zvládli zpracovat do mezinárodního projektu téma děti a adopce, zkoumali podmínky mateřské a rodičovské dovolené a jejích čerpání, vytvářeli dotazníky týkající se sourozenců i adopce, jejích výhod a úskalí.
Do projektu taktéž zpracovali i naši nedávnou exkurzi do Dětského centra ve Svitavách.
V příloze si můžete prohlédnout několik snímků některých z jejich prací a kompletní dílo najdete na našich projektových stránkách:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97536

Mgr. Jitka Tichá