Ekologická vycházka na Černou horu

Ekologická vycházka na Černou horu

11.6.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Ráno 10. června se studenti 1. a 2. ročníku sešli před školou a vyrazili do lesa na naučnou stezku Černá hora. I když teploměr překračoval i po ránu 30°C, třídy svěže a v hojném počtu absolvovaly okruh naučné stezky. Chládek lesa a příjemné prostředí - studenti si ani neuvědomovali, že probíhá výuka ekologie. Kolem dvanácté hodiny se vrátili zpět ke škole s přáním opět někdy vyrazit na výuku do přírody.
Ing. Marie Valchová