Druháci navštívili Poslaneckou sněmovnu a ČNB

Druháci navštívili Poslaneckou sněmovnu a ČNB

23.5.2019 | Ing. Ivana Zemanová

Ani rozmary počasí nás neodradili od celodenního výletu do Prahy, kde nás ve čtvrtek čekaly hned dvě zajímavé „akce". ...

Naše kroky vedly na Malostranské náměstí, kde nás jsme si prohlédli prostory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Její krásně zdobené sály se nám bezpochyby vryly do paměti a navíc jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací. Pro zpestření jsme navíc mohli přihlížet televiznímu natáčení.

V prostorách bývalého trezoru Živnostenské banky se nám nabídl unikátní pohled na historii peněz od pazourků k elektronickým penězům. Měli jsme možnost zhlédnout ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Viděli jsme unikátní exponáty dokládající dějiny měny a peněžnictví na našem území a seznámili jsme se s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz.

Kromě získání nových poznatků z oblasti politické scény a bankovnictví, jsme udělali něco i pro své zdraví a dle krokoměru paní učitelky jsme po Praze nachodili cca 10 km. Unavení, ale spokojení jsme nasedli do vlaku a těšili se na hokejový zápas naší reprezentace s Německem!

 

Mgr. Žaneta Chorvátová a Ing. Sylvia Řiháková