Darování krve

Darování krve

27.2.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Darování krve
Dne 21.1.2014 se uskutečnila přednáška a následná prohlídka hematologického a transfúzního oddělení v nemocnici v Litomyšli. Dárcovství krve studenty zaujalo natolik, že se rozhodli společně darovat krev a tím pomoci lidem, kteří to potřebují. Většina o darování krve již dávno přemýšlela a toto bylo tím potřebným impulsem k jejich rozhodnutí. Měli také vzor v loňských maturantech, kteří chtěli končit své studium tradicí:
student 4. ročníku = maturant, ale i dárce krve.
V úterý 25.2. 2014 v 6.30 hod. se skupinka studentů naší školy sešla na transfúzním oddělení. Po splnění formalit (vyplnění dotazníku a odebrání vzorku krve pro vyšetření zdravotního stavu) se z nich stali prvodárci. Kolem desáté hodiny odcházeli s báječným pocitem, že darovali tekutinu nejvzácnější, která zachraňuje životy. Daruj krev – zachráníš život – se pro ně stalo skutečností.
Příští týden se i další studenti stanou dárci krve. Můžeme už teď říci, že i v budoucnu se další studenti zapojí a že se dárcovství krve stává na naší škole tradicí. Všem studentům, kteří překonali svůj strach a darovali nebo darují krev patří dík a obdiv celého okolí.
Ing. Marie Valchová